Czytanie dziecku a jego rozwój – to warto wiedzieć

Udokumentowano, że głośne czytanie najmłodszym dzieciom korzystnie wpływa na ich rozwój językowy. Kilka badań wykazało, że dzieci poznają więcej nowych słów podczas czytania na głos. Dorośli podczas czytania na głos używają słownictwa, którego normalnie nie używaliby, rozmawiając ze swoimi dziećmi w życiu codziennym.

Dorośli, czytając na głos, dają dziecku lepsze warunki do szybszego i lepszego rozwoju języka

Nie tylko tekst książki, ale także zdjęcia motywują dorosłego do używania innych słów. Rodzice, opisując obrazki, często odnoszą treść książki do własnych doświadczeń. To prosta droga do wzbogacenia słownictwa najmłodszych.

Kiedy warto zacząć czytać na głos swojemu dziecku?

Czytanie książek na głos przynosi korzyści nawet bardzo małym dzieciom. Nawet jeśli ich w pełni nie rozumieją. W pierwszych miesiącach po urodzeniu dziecko najbardziej korzysta z faktu, że rodzice mówią do niego bezpośrednio. Warto jednak zacząć czytać od pierwszych miesięcy. Badacze zauważają tendencję do lepszych umiejętności językowych u dzieci, których rodzice zaczęli czytać im na głos przed ukończeniem 6 miesiąca życia.

Kiedy dorośli czytają na głos dwu- i trzylatkom, stanowi to większą motywację do samodzielnego czytania w ich późniejszym okresie. Dzieci, którym czytano na głos we wczesnych latach, czytają częściej z własnej woli, a nie dla uzyskania dobrych ocen.

Czytanie na głos to coś więcej niż rozwój językowy

Jak pokazują badania, czytanie na głos to nie tylko nauka i rozwój języka, ale także czas między dzieckiem a dorosłym. Rodzic spędzający czas na czytaniu książek z dzieckiem stwarza dobre warunki do zacieśnienia relacji. Czytanie na głos, pomaga również stworzyć dobrą atmosferę, którą mogą cieszyć się zarówno dzieci, jak i dorośli.